Wyjazd 1 – Irlandia, Youghal

Nasi uczniowie w ramach programu Erasmus Plus finansowanego w całości ze środków Unii Europejskiej rozpoczęli przygodę z Erasmusem i Irlandią.

Tytuł projektu „Zagraniczny staż zawodowy sukcesem naszych uczniów”

Przyznane na realizację projektu dofinansowanie to 121 451,00 EUR.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia relacji w nowej formie z podziałem na poszczególne dni:

DZIEŃ 1 – 2

DZIEŃ 3 – 4

DZIEŃ 5 – 7

DZIEŃ 8 – 12

DZIEŃ 13 – 14