Rekrutacja do Ośrodka Edukacji „SOKRATES” w 2024 roku.

UWAGA! Złożenie podania nie jest równoznaczne z wzięciem udziału w rekrutacji! Szkoła bierze udział w rekrutacji z systemu VULCAN.