Proces elektronicznej rekrutacji odbywać się będzie w systemie VULCAN