Sokrates rozpoczyna przygodę z programem Erasmus +

Tytuł projektu „Zagraniczny staż zawodowy sukcesem naszych uczniów”

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła listę szkół, które otrzymają dofinansowanie projektu zagranicznych staży zawodowych w ramach programu Erasmus+ Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego. Wśród szkół i organizacji z całej Polski, których wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane jest Technikum Ośrodka Edukacji „SOKRATES”.  Projekt bielskiego Sokratesa został stworzony z myślą o uczniach wszystkich specjalności. Na uwagę zasługuje fakt, że w ramach tej akcji Sokrates wnioskował pierwszy raz i uzyskał bardzo wysoką punktację, która wyniosła 97,5 pkt.

Projekt „Zagraniczny staż zawodowy sukcesem naszych uczniów” poprzez organizację w latach 2019- 2021 dwutygodniowych staży zawodowych dla 56 uczniów kierunków: technik weterynarii, technik usług fryzjerskich i technik organizacji reklamy stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom stawianym przez Europejski Rynek Pracy. Odbywanie staży w Irlandii zostanie połączony z programem kulturalnym, który zakłada wycieczki fakultatywne dla młodzieży. Udział w stażach jest bezpłatny, z przyznanego dofinansowania pokryte zostaną m.in. koszty przelotów, bilety na transport lokalny, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, koszty wycieczek, przygotowanie językowe i kulturowe, dodatkowo każdy z uczestników otrzyma kieszonkowe. Przyznane na realizację projektu dofinansowanie to 121 451,00 EUR.