TECHNIK WETERYNARII
Pierwsze technikum weterynarii w Bielsku-Białej, działające od 2007 roku

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Prezydenta Miasta Bielsko-Biała.

W 2014 roku nasza szkoła zdobyła złote wyróżnienie magazynu „Perspektywy”.
Od początku istnienia, co roku posiadamy stypendystów Prezesa Rady Ministrów.

Szkoła posiada bardzo dobrze przygotowane zaplecze i bazę dydaktyczną oraz bardzo dobrą kadrę składającą się lekarzy weterynarii, inżynierów i nauczycieli którzy doskonale przygotowują uczniów do egzaminu zawodowego oraz matury.

Szkoła organizuje w ramach zajęć praktycznych wycieczki do gospodarstw rolnych, hodowlanych, współpracujemy z Ośrodkiem Rekreacji i Turystyki Konnej oraz gabinetami weterynaryjnymi, gdzie nasza młodzież odbywa zajęcia praktyczne.

W naszej szkole uczniowie uczą się jak sprawować opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych. Wykonują zabiegi sanitarno-higieniczne
i fizykoterapeutyczne.

Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą pracować jako pomocnik lekarza, w schroniskach dla zwierząt, na fermach, w ogrodach zoologicznych, w zakładach przetwórstwa spożywczego, weterynaryjnej inspekcji pracy i w nadzorze sanitarno-weterynaryjnym.

PRZEDMIOTY ZAWODOWE TO NP.: rozród i inseminacja zwierząt, anatomia i fizjologia zwierząt, chów i hodowla zwierząt, Higiena i Diagnostyka chorób zwierzęcych.

  • Technik usług fryzjerskich
  • Technik weterynarii
  • Liceum ratownictwa medycznego
  • Liceum masażu
  • Liceum kosmetyczne
  • Liceum detektywistyczne