Liceum Ogólnokształcące z programem autorskim z detektywistyki

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Prezydenta Miasta Bielsko-Biała.

Liceum Ogólnokształcące Detektywistyczne prowadzi edukację z zakresu przedmiotów ogólnokształcących oraz zajęcia dodatkowe z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, praw i obowiązków detektywa oraz przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych. Dodatkowo zajęcia z zakresu rozpoznawania zagrożeń pirotechnicznych, daktyloskopii, kryminalistyki i strzelectwa. W ramach zajęć prowadzone są również spotkania z pracownikami służb mundurowych (policja, wojsko).

Po zakończeniu edukacji absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 16 grudnia 2013r., oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm.)

Po otrzymaniu naszego zaświadczenia i spełnieniu wymagań formalnych absolwenci mogą pracować jako detektyw.

  • Technik usług fryzjerskich
  • Technik weterynarii
  • Liceum ratownictwa medycznego
  • Liceum masażu
  • Liceum kosmetyczne
  • Liceum detektywistyczne