Liceum Ogólnokształcące z programem autorskim z ratownictwa medycznego

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Prezydenta Miasta Bielsko-Biała.

Ze względu na swoją specyfikację nauka w tym kierunku skierowana jest dla wszystkich osób, które swoją przyszłość wiążą z dalszą edukacją na studiach: ratownictwa medycznego, bezpieczeństwa narodowego, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, edukacji obronnej lub pożarnictwa.
Dla osób z poza obszaru miasta Bielsko-Biała dysponujemy miejscami w internacie.

W ramach zajęć z branży ratownictwa medycznego uczniowie odbywają zajęcia z: ratownictwa w zagrożeniach cywilizacyjnych i środowiskowych, ratownictwa medycznego oraz zarządzania kryzysowego.

Po ukończeniu nauki w liceum uczniowie mogą zdawać egzamin maturalny, a ponadto otrzymują certyfikat nabytych umiejętności z zakresu ratownictwa (w języku polskim i angielskim) oraz świadectwo ukończenia Liceum Ogólnokształcącego.

W ramach czesnego gwarantujemy dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury.Dodatkowe ciekawe seminaria z lekarzami medycyny oraz pracownikami grup ratowniczych.Nie pobieramy wpisowego i opłat za miesiące wakacyjne. Szkoła dysponuje swoimi pracowniami przedmiotowymi wyposażonymi w nowoczesny sprzęt medyczny i fantomy medyczne.

  • Technik usług fryzjerskich
  • Technik weterynarii
  • Liceum ratownictwa medycznego
  • Liceum masażu
  • Liceum kosmetyczne
  • Liceum detektywistyczne