Ośrodek Edukacji „SOKRATES” jest placówką oświatową, prowadzącą szkoły ponadgimnazjalne, policealne oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe. Jesteśmy firmą lokalną i działamy na terenie miasta Bielsko-Biała od roku 2005.

Kształcimy młodzież i dorosłych oraz prowadzimy centrum kursowe umożliwiające każdemu zdobycie nowego zawodu, jego zmianę lub podniesienie kwalifikacji. Nasza placówka jest jedną z najlepszych w regionie. W województwie śląskim zajmujemy czołowe miejsca w rankingach dotyczących jakości kształcenia:

  • 12 miejsce w rankingu najlepszych techników;
  • 5 miejsce w rankingu szkół najlepiej przygotowujących do egzaminów zawodowych ( zdawalność 92%).

Bardzo wysokie wyniki w nauce naszych uczniów doceniane są nie tylko na forum szkoły, ale także województwa. Najzdolniejsi uczniowie od lat nagradzani są stypendiami naukowymi, przyznawanymi przez Prezesa Rady Ministrów oraz Prezesa Ośrodka Edukacji „SOKRATES”.

Nasze grono pedagogiczne systematycznie podnosi kwalifikacje dzięki czemu jest przygotowane na sprostanie wymaganiom edukacyjno-wychowawczym stawianym przez nowy system edukacji.

Najnowszym projektem, który realizujemy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój o numerze 2016-1-PL01-KA101-024340 realizowanego w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej,” jest projekt: Technikum Ośrodka Edukacji Sokrates w Bielsku – Białej: „Doskonalenie zawodowe kadry źródłem sukcesu społeczności szkolnej”.

Ostatnie lata w działalności naszej szkoły to aktywny udział w wielu projektach, przedsięwzięciach i akcjach na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Bardzo liczny udział uczniów-wolontariuszy możemy zauważyć w akcjach : „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Szlachetna Paczka”, pomoc na rzecz domu dziecka w Bielsku-Białej, oraz świątecznych zbiórkach żywności.

Uczniowie kierunku technik weterynarii czynnie działają na rzecz schronisk dla zwierząt i organizują akcje adopcyjne dla zwierząt. Uczennice i uczniowie kształcący się na kierunku technik usług fryzjerskich świadczą usługi z zakresu fryzjerstwa w szkolnej pracowni fryzjerstwa a także doskonalą swój warsztat pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz domach seniora.

Liceum Ogólnokształcące jest jednym z pierwszych liceów które stworzyło programy autorskie takie jak: kosmetyka, ratownictwo medyczne, oraz masaż. W tym roku otwieramy kolejny kierunek – nowość– detektywistyka!!!

Po zakończeniu nauki oprócz świadectwa ukończenia szkoły średniej uczniowie otrzymują stosowny dokument potwierdzający nabyte przez nich kwalifikacje z danego zakresu w postaci zaświadczenia.

Posiadamy doskonale wyposażone pracownie kosmetyki, masażu, ratownictwa medycznego, fryzjerstwa, oraz komputerową.

Możemy śmiało powiedzieć, że nasza szkoła jest placówką o wieloletnich tradycjach, złączona silnymi więzami i rodzinną atmosferą. Szkołą w której żaden uczeń nie jest osobą anonimową. Bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników Szkoły zwiększa całodobowy monitoring rozmieszczony na terenie całej placówki. Nauczycieli i uczniów cechuje wysoka kultura osobista, otwarcie na drugiego człowieka oraz aktywność na różnych płaszczyznach życia kulturalnego i społecznego.

Celem działalności edukacyjnej Szkoły jest wyposażenie ucznia w rzetelną wiedzę, umiejętność korzystania z niej, kształtowania właściwych postaw moralnych i etycznych oraz patriotyczne wychowanie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.