Statut do wglądu w sekretariacie głównym szkoły na ul. 1 Maja 6 w Bielsku – Białej oraz w sekretariacie na ul. Słowackiego 25 w Bielsku – Białej.