Informacje dotyczące egzaminów przekazywane są uczniom przez sekretariat szkoły.

Wytyczne i informacje ogólne znajdują się również w Biuletynie Informacji Publicznej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.