DETEKTYWISTYKA – Liceum Ogólnokształcące

Zajęcia z przedmiotu detektywistyka prowadzone są raz w tygodniu w trzygodzinnych blokach. Podczas zajęć realizowany jest autorski program obejmujący wymagane przez Ministra Spraw Wewnętrznych zagadnienia ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa, przepisów regulujących zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych poszerzony o zagadnienia dotyczące kryminalistyki w tym techniki kryminalistycznej zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym w realizowanych we współpracy z Wyższą Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku-Białej warsztatach gdzie w specjalistycznej pracowni kryminalistycznej nasi uczniowie mają okazję zapoznać się z praktyką ujawniania i zabezpieczania śladów daktyloskopijnych, traseologicznych czy mechanoskopijnych.

Ponadto uczniowie opanowują podstawy wiedzy o prawie karnym analizując zapisy części ogólnej oraz szczególnej kodeksu karnego. Wiedzę teoretyczną dotyczącą zasad wydawania i cofania pozwoleń na broń, nabywania, rejestracji, przechowywania, zbywania i deponowania broni i amunicji uczniowie uzupełniają nabywaniem umiejętności posługiwania się bronią w czasie zajęć realizowanych na strzelnicy, początkowo bronią długą pneumatyczną, następnie długą sportową, pistoletem pneumatycznym, pistoletem sportowym, a w końcu pistoletem centralnego zapłonu zwanego pistoletem bojowym.

Absolwent, który otrzyma zaliczenie całego programu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa na podstawie którego, po spełnieniu warunków formalnych, na podstawie złożonego wniosku otrzymuje licencję detektywa.

Najnowsze

 • 2024-05-03Informacje
  Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
 • 2024-04-25Informacje
  Nasi uczniowie w Akademii Jeździeckiej BCH w Międzyrzeczu Dolnym
 • 2024-04-12Informacje
  Dzień otwarty Sokratesa
 • 2024-03-08Informacje
  Dzień otwarty Ośrodka Edukacji Sokrates!