Wychodząc naprzeciw współczesnym zagadnieniom cywilizacyjnym, w naszej szkole został zorganizowany ogólnoszkolny konkurs plakatowy. Tematem przewodnim były ‘GLOBALNE WYZWANIA NA CZASIE’ takie jak m.in. migracje, konflikty międzynarodowe, wykorzystywanie zasobów naturalnych, ekologia, edukacja, zdrowie. Akcja miała na celu rozwijać kompetencje u młodzieży – wiedzę (np. jaki mamy wpływ na świat), umiejętności (np. krytyczne myślenie) i prawidłowe postawy (np. empatia).

Konkurs związany był z realizacją dwóch projektów Erasmus+ (2019-1-PL01-KA102-062513 i 2020-1-PL01-KA102-078445) dedykowanych dla młodzieży. Dzięki niemu uczniowie „Sokratesa” mogli poszerzać swoje horyzonty wiedzy dotyczące dbania o środowisko naturalne. Zaangażowanie zaowocowało lepszą opieką otoczenia szkolnego i ochronę wszechobecnej, pięknej natury.

Organizator konkursu mgr Monika Sznajder wraz z Dyrekcją wytypowała 3 najciekawsze prace.

Pod uwagę wzięte zostały: efektywność przekazu zagadnienia pod względem wizualnym, szacowany czas pracy, ogólna grafika i czytelność pracy.

Wyniki konkursu:

I MIEJSCE – ZMIANA KLIMATU

II MIEJSCE – GLOBALNE MIGRACJE

III MIEJSCE – WSPÓŁCZESNA EDUKACJA

Nagrodzonym gratulujemy! Przekazanie nagród już wkrótce!
[MS]

Najnowsze