Dnia 6 lutego 2023 roku grupa uczniów Ośrodka Edukacji Sokrates uczęszczająca do Liceum Ogólnokształcącego na kierunku ratownictwo medyczne odbyła wyjazd szkoleniowy wraz z uczniami z Sanitarnej Służby Szkolnej działającej przy LXXII Liceum Ogólnokształcącym im gen. Jasińskiego w Warszawie.

Trzy dni intensywnych ćwiczeń w Ślesinie, dużo teorii i jeszcze więcej praktyki. Uczestnicy nie tylko musieli wykazać się wiedzą, ale także wytrzymałością. Intensywne ćwiczenia praktyczne, również te trwające przez całą noc, nie należą do łatwych zadań.

Gratulujemy uczniom wytrwałości oraz zaangażowania. Z pewnością zdobyte doświadczenie pomoże w ich dalszym rozwoju w kierunku ratownictwa medycznego.

Szkolenie zostało zorganizowane przez firmę eVented Pani Joanny Markieton. Bardzo dziękujemy za zaproszenie!
[DO]

Najnowsze