Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji nr projektu 2016-1-PL01-KA101-024340:

REGULAMIN REKRUTACJI

„Doskonalenie zawodowe kadry źródłem sukcesu społeczności szkolnej” – 2016