Poniżej dostępne są linki do formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia uczestnika projektu. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem:

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie Uczestnika Projektu

„Doskonalenie zawodowe kadry źródłem sukcesu społeczności szkolnej” – 2016