Poniżej znajduję się link do formularza zgłoszeniowego oraz pozostałe załączniki, które należy uzupełnić i złożyć w szkole. Od 5 sierpnia 2019 roku wydrukowane formularze i załączniki są dostępne w biurze projektu – ul. 1 Maja 6, Bielsko-Biała.

Formularz zgłoszeniowy

Formularz MUSI zostać wydrukowany w KOLORZE!

Podpisy NIEBIESKIM długopisem.